อันตรายจากปลวก

ปลวก แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงที่ไม่ควรมองข้าม ความหิวกระหายไม้และวัสดุอื่น ๆที่มีเซลลูโลส อาจทำให้บ้าน-อาคาร โครงสร้าง และทรัพย์สินเสียหายได้ หากไม่ได้รับการตรวจสอบ ปลวกอาจทำให้ฐานราก ผนัง และแม้แต่อาคารทั้งหลังอ่อนแอลง ส่งผลให้เกิดการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและอาจทำให้โครงสร้างของบ้าน-อาคารเสี่ยงต่อการทรุดได้

นอกจากความเสียหายทางกายภาพต่อบ้าน-อาคารและทรัพย์สินแล้ว ปลวกยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราผู้อยู่อาศัยอีกด้วย มูลและปีกที่ถูกทิ้งไว้ของพวกมันสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้และปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ ปลวกบางชนิดยังเป็นที่ทราบกันดีว่าสามารถกัดได้ แม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

ความเสียหายและค่าซ่อมแซมที่เกิดจากการทำลายของปลวกก็เป็นเรื่องที่เราเจ้าของบ้านไม่อยากให้เกิดเช่นกัน ขอยกตัวอย่างจากบ้านของลูกค้าของเราที่เจอปลวกบุกรุกบ้าน (ก่อนที่เราจะเข้าไปกำจัดปลวกให้) ทำให้บ้านและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แค่ค่าบิ้วอินก็หมดไปเป็นล้านเลยทีเดียว

เมื่อพิจารณาถึงความเสียหาย อันตราย และความเสี่ยงที่เกิดจากปลวก สิ่งสำคัญคือต้องดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของปลวก ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การซ่อมแซมรอยรั่วหรือความเสียหายที่เกิดจากความชื้นหรือน้ำอย่างทันท่วงที และการใช้มาตรการป้องกัน-กำจัดปลวกที่เหมาะสม ด้วยการระแวดระวังและเชิงรุก เจ้าของบ้าน-อาคารอย่างเราก็สามารถปกป้องบ้าน-อาคาร และทรัพย์ที่รักของเรา และหลีกเลี่ยงผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำลายของปลวกได้ครับ