Services

บริการกำจัดมด / แมลงสาบ

วิธีป้องกันและกำจัดมด

              ทำการสำรวจเส้นทางการเดินของมด หลังจากการสำรวจแล้ว  ก็จะทำการกำจัดโดยภายในอาคารเราจะใช้การวางเหยื่อมดตามแนวทางเดินของมดรอยแตก รอยร้าวผนังบ้านหรืออาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว   และภายนอกอาคารก็จะสเปรย์หรือฉีดพ่นน้ำยาเคมีบริเวณที่พักของ มด  บริเวณทางเดินของ มด บริเวณมุมอับชื้น หรือแหล่งอาหารของ มด และพื้นที่ทั้งหมด รอบๆ ตัวบ้าน

วิธีป้องกันและ กำจัดแมลงสาบ  

         ใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพใน การกำจัดแมลง โดยการฉีดสเปรย์ในบริเวณต่าง ๆ โดยคำนึงถึงแหล่งหลบซ่อน แหล่งอาหารของ แมลงสาบ  เช่น บริเวณท่อน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำ ท่อชาร์ป ห้องครัว ห้องเก็บของ ตามซอก รอยแตก รอยร้าวของผนัง หรือบริเวณที่มีความชื้น และห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น

         ในกรณีพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารเคมีหรือต้องการหลีกเลี่ยงให้ใช้ เจลหยอดตามบริเวณต่าง ๆ เช่น ขอบมุมโต๊ะ บริเวณมุมอับที่มี แมลงสาบ ออกมาหาอาหาร แต่บริเวณพื้นที่ที่วางเจลจะต้องมีการทำความสะอาด และไม่ให้มีเศษอาหารเพื่อเป็นทางเลือกของแมลงสาบ มิฉะนั้นการวางเจลจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร